Vil du hjælpe?

Har du lyst til at hjælpe i foreningen kan vi altid bruge din hjælp. Specielt har vi nogle opgaver vi savner dig til:

  • Nogle som har lyst til at lave plakater til brug for vore udstillinger.
  • Nogle som har lyst til at skrive små artikler til Østerbro Avis og vores faglige tidsskrift 2100
  • hjælp til forskellige praktiske opgaver i vore lokaler.

Kontakt Formand Anni Saxov, mobil 22 74 92 03, mail: anni@2100lokalhistorisk.dk