Bestyrelse

Formand:    
Anni Saxov
anni@2100lokalhistorisk.dk
22 74 92 03
Næstformand og Arkivleder:
Verner Zastrow
zastrow2100@post.tele.dk
21 83 87 18
Kasserer:  
Jørgen Thomsen
2100lokalhistorisk@gmail.com
29 10 27 67
Redaktør:
Morten Lander Andersen
vejsende@gmail.com
24 82 26 29
Medlem:
Kirsten Aabel
kirstenaabel@gmail.com
20 82 02 01
Medlem:
Tove Rasmussen
tove.aase@borgervangen.dk
39 20 10 61
Medlem:
Inge Kjær
39 18 35 54
Suppleant og facebook administrator:    
Hanne Melsted
hanne@melsted.net
60 91 29 66