Skal vi overleve 2025!!!!

Skal det lokalhistoriske arbejde i København overleve 2025.

De lokalhistoriske arkiver i København er, efter 30 år med et stabilt tilskud fra Københavns kommune, i de sidste par år kommet i krise. 2023 og 2024 er hvert år overlevet i sidste øjeblik på basis af 1-årigt tilskud.

De 10 arkiver i København fungerer som Københavns Museums og Københavns Stadsarkivs forlængede arm i byens lokalområder, og sikrer at disse lokalområders historie bevares for fremtiden. Uden arkiverne ville den historie forsvinde og den en del af byens DNA.

Samlet koster de 10 arkiver ca. 1mill. at drive, hvoraf dog godt halvdelen går tilbage til kommunen i form af huslejebetaling. Tre af arkiverne bor i private lejemål, da kommunen ikke har kunnet finde egnede lokaler, og de reelle tilskud til at udføre arkivets arbejde er således ca. kr. 35.000, – i gennemsnit pr. arkiv.

Et arbejde som betyder at ca. 150.000 billeder fra byens lokalområder, flere tusinde lyd og billedoptagelser samt tusindvis af dokumenter af bevares for fremtiden. Dette materiale bruges i øvrigt flittigt af byens borgere og uddannelsesinstitutioner. Samlet har arkiverne ca. 5.500 personlige henvendelser pr. år, ligesom vores hjemmesider og digitale arkiv har over 50.000 reelle besøg pr. år.

Omkring 75-100 frivillige lægger samlet omkring 15.000 timer årligt i dette arbejde, noget de gør af interesse for deres lokalområder, og fordi de ønsker at byens historie bliver bevaret for eftertiden, også historien om mennesker, bygninger, virksomheder, forretninger og organisationer i lokalområderne.

Hvis arkiverne skal overleve, skal de hidtidige tilskud på samlet ca. 1 mill. bevares.

Omkring arkiverne findes der et antal lokalhistoriske foreninger, som via kontingentindtægter og sponsorering laver historiske arrangementer, samt udgiver forskellige historiske værktøjer. Et vigtigt supplement til arkiverne, og foreningerne fungerer uden kommunal støtte.

Vil du være med til at sikre at de 10 lokalhistoriske arkiver i København også er der om få år, så hjælp os ved at fortælle dine lokalpolitikere hvilken betydning arkiverne har for lokalområdet og for byen. De kan hjælpe os ved at sikre arkiverne en mere langsigtet økonomis stabilitet, så de mange frivillige kan bruge tiden på at hjælpe dig og sikre at du fortsat kan finde historier fra dit lokalområde.

Støt os i vores arbejde.