Vil du hjælpe?

Har du lyst til at hjælpe i foreningen kan vi altid bruge din hjælp. Specielt har vi nogle opgaver vi savner dig til:

  • At deltage  bestyrelsesarbejdet, vi har brug for aktive personer, som vil arbejde med lokalhistoriske opgaver af forskellig art. Du behøver ikke at gå ind i bestyrelsen, hvis du ikke ønsker dette, men vi har mange opgaver som du kan hjælpe med.
  • Nogle som har lyst til at lave plakater til brug for vore udstillinger.
  • Nogle som har lyst til at skrive små artikler til Østerbro Avis og vores faglige tidsskrift 2100Ø

Kontakt Formand Peter Saxov, mobil 20 24 26 41, mail: peter@2100lokalhistorisk.dk